Aktuality » Směrnice pro časovku družstev

zpět

Směrnice pro časovku družstev
30.12.2013
Zde (a v příloze) jsou směrnice pro časovku družstev v rámci SPAC. Po uhlazení budou přidány do pravidel SPAC.

 

 

1        Časovka družstev je určená pro tří až čtyř členná družstva.

2        Do Slezského poháru boduje pouze družstvo, sestavené z členů majících platnou licenci pro daný rok. V družstvu mohou startovat jednotlivci jakékoli kategorie. Pokud má oddíl v daném roce více skupin např. A a B musí být družstvo sestaveno pouze s dané skupiny.

3        Startovat mohou i družstva smíšená, sestavená z jednotlivců různých oddílů. Těm však nebudou přiděleny body. Budou však figurovat v pořadí a odměněni cenami na vyhlášení.

4        Body za umístění budou přiděleny pouze v celoročním bodování družstev. Tyto body budou přiděleny dle odstavce C2 soutěžního řádu a to 1. místo 60 bodů, 2. místo 55b, 3. místo 50b, dále 4. až 8. místo 48b,46b,44b,42b,40b, od 9. místa po jednom bodu dolů. Do soutěže jednotlivců body přiděleny nebudou.

5        Oddíl, pokud má dostatečný počet členů, může sestavit i dvě nebo tři družstva, musí se však řídit body 1 a 2. Body se družstvu po dosaženém výsledku přidělí dle bodu 4 a následně se sečtou a to tak, že např. jedno družstvo obsadí druhé místo v pořadí 55b a další družstvo ze stejného oddílu šesté místo, tj. 44b. Oddílu se celkově přičte 99bodů. Jelikož maximální počet členů v družstvu pro sezonu je 9, může oddíl sestavit maximálně tři družstva po třech nebo dvě po čtyřech jednotlivcích. Do celoroční soutěže družstev ale mohou bodovat maximálně dvě nejlépe družstva.

6        Na časovce družstev je zakázáno používání časovkářských speciálů a jakýchkoli nádstavců na řidítka. Je taktéž zákaz použití disků a loukotí. Povolena je jízda v časovkářské přilbě, kombinéze a návlecích.

7        Družstvo může startovat v maximálním počtu čtyř členů a minimální počet jsou tři členové. Do cíle musí dojet minimálně tři členové družstva a to v rozmezí 10 metrů mezi prvním a třetím. Tento prostor bude vyznačen čarami na vozovce. V cíli se počítá čas třetího člena družstva. Čtvrtý člen družstva cílem projet nemusí. Pokud družstvo neprojede v kompletním složení tří závodníků a ve vymezeném časovém rozmezí, bude diskvalifikováno.

8        Startovné do časovky družstev se pro pořadatele doporučuje 300,- kč za družstvo které vlastní licenci SPAC pro daný rok. Nečlenům licencí pak 400,- kč za družstvo. Startovné je stejné jak pro tří, tak pro čtyř členné družstvo.

9        Přihlašování na závod bude možné na stránkách SPAC, nebo pořadateli formou mailu předem a uzávěrka bude 48 hodin před startem závodu. Po uzávěrce nebude možno provádět jakékoli změny, pokud takové změny proběhnou, nebude družstvo puštěno na start. Při absenci jednoho člena družstva musí družstvo tuto věc nahlásit pořadateli včas před startem prvního družstva. Musí být však dodržen bod č.7

Tyto směrnice nabývají platnosti od 1.1.2014

                                                         

V Ostravě:   4.12.2013   

UPRAVENO 13.1.2014 - změněn bod 5: Do celoroční soutěže družstev mohou bodovat maximálně dvě družstva.

příloha