Aktuality » Změny pro letošní sezonu

zpět

Změny pro letošní sezonu
02.03.2014
Zdarec cyklisti.

Díky letošní zimě začala jarní příprava už v lednu, tak i výbor aktualizoval soutěžní řád pro tento rok. Přesto vás chceme se změnami seznámit i touto formou.

Došlo k posunutí hranice u ženských kategoriích z 30 na 35 let. Vytvoření kategorie F pro jezdce 70 a více let, ale budou vyhlášeni jen na závěrečném vyhlášení. Bodovat na jednotlivých závodech budou v rámci kat. E.

Věřím, že se nám podaří prosadit vyvrcholení etapáku na Lysé hoře. Bodován bude jako jeden závod. Pořadí určí součet časů, včetně bonifikace v druhé etapě. Vítěz bude mít nejnižší čas. Popsáno v bodě C3.

Další novinka je časovka družstev, která se utřepávala od podzimu. Konečná verze je popsána v bodě D3. Jelikož jsme amatéři, tak jsme kladli velký důraz na bezpečnost. Proto jsme pro první rok omezili výbavu. Pak vyhodnotíme úroveň závodu i jednotlivých týmů, vezmeme v potaz názory jezdců a další rok se můžeme posunout dál.

Eliťáci musí povinně jezdit kat. A i když věkově patří do béčka. V našem regionu se to týká asi sedmi jezdců, což podle nás neovlivní tuto kategorii.

Taky jsme se rozhodli rozšířit doplňkové soutěže o nejlepšího spurtéra, který vzejde z kriťáků, které jsou letos čtyři. Další doplňkové soutěže zůstaly beze změn.  Do poslední chvíle jsme čekali na časovku Morávka – Bebek – Morávka. I když má rezervované datum neděli  8.6., stále není jisté, jestli se pojede. Proto se bude novelizovat kalendář zatím bez ní a doufejme, že se Bobovi Švantnerovi  podaří závod uskutečnit, o čemž vás budeme včas informovat. Časovek je málo, tak se snažíme, aby vám speciály neobrostly pavučinami.

Budeme také upravovat formy protestu. To ještě musíme doladit ve výboru SPAC, takže bude významně změněn v „pravidlech“ bod č. 13.

Stále nevíme výsledek žádosti o grant z kraje, který jsem koncipoval hlavně na Baby SPAC. Výsledek se dovím pravděpodobně v měsíci březnu. Upřímně, byl bych mile překvapen, kdybychom dostali nějakou kačku. Přesto chceme soutěž pro děcka rozjet. Každý pořadatel si může udělat kategorii kolik chce, ale do SPAC se budou počítat dvě kat. chlapců a dívek a to 13 -14 let a 10 – 12 let. Věřím, že se najde dost pořadatelů, kteří závod pro děti vyhlásí.

Velmi diskutovanou otázkou byly čipy. I tady se zablýsklo. Bob Š. Mne nasměroval na možnost získání dotací na příhraniční spolupráci s Polskem, popřípadě se Slovenskem. A jelikož hlavně Poláků jezdí v naší lize dost, vidím tady reálnou možnost získání peněz na využití čipů na závodech. Jednání je teprve v plénkách, ale je zájem na uskutečnění dotačního projektu jak z naší, tak i polské strany, což dotační titul vítá. Zatím víc říkat nebudu, ať to nezakřiknu. Věřím, že se projekt podaří schválit do poloviny dubna.

Upozorňuji pořadatele, že na listopadové schůzi bylo odsouhlaseno zvýšení doporučeného startovného ze 100 na 150Kč a musí být zachován 30-ti% rozdíl ve startovném zaokrouhleno na desetikoruny pro nečleny SPAC.  150Kč člen rovná se 190Kč nečlen (pravidla bod č. 8)  

A poslední novinka se týká přihlášování do samotné soutěže SPAC, tedy zakoupení licencí. Cena licence zůstává stejná, je to 300,- Kč, ale platí pouze pro přihlášené do 8.4.2014, po tomto termínu (tedy i v průběhu sezóny) se cena navyšuje na 350,-Kč. Vše je zaznamenáno v bodě A2.

Za celé vedení,

Pavel